תפריט

לקבלת הצעה

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מדיניות הגנת פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סינריון.
אנא קרא\י בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן – “מדיניות הפרטיות”).
הגלישה והשימוש שתעשה באתר https://www.synerion.com (להלן – “האתר”) כפופה למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך בתוכנה / אתר (גלישתך באתר כפופה גם לתנאי השימוש באתר).

1. כללי

1.1  סינריון מערכות בע”מ  (להלן – “החברה”) מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש בתוכנה (להלן – “המשתמש”). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו, כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר במערכת .

1.2  החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

2. ניהול המידע

2.1. חלק מהשירותים בתוכנה מחייבים רכישה. במסגרת השימוש בתוכנה  תידרש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

2.2. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו”ב) (להלן – “מידע אישי” או “פרטים אישיים”) אשר יגיעו לידיעת החברה במסגרת השימוש בתוכנה ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

2.3. החברה עשויה להשתמש  במידע האישי למטרות תפעוליות, צרכי חישובים ודוחות  שבוצעו  על ידי המשתמשים, והודעות דואר אלקטרוני מהמערכת לצרכי התראות ונתונים.

2.4. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור או להסיר את עצמו או חלק מפרטיו האישים.

2.5. משתמש בתוכנה אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין.

2.6. במקרה ועל החברה יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש בתוכנה, לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.

3. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש בתוכנה מחובר או מדפדף בתוכנה / אפליקציה.

4. ברירת דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו. סינריון מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי התוכנה ואחרים. במידה ויש לך טענה כלשהיא נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

רגע לפני שאתם הולכים

הכירו את Synerion 100

חבילה משולבת לחשבות שכר ופתרונות ניהול משאבי אנוש ונוכחות, לחברות עד 100 עובדים