תפריט

לקבלת הצעה

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מילון מונחים

glossary Alphabet
סינריון פתרונות תוכנה

אחוז המס השולי הוא גובה מס הכנסה שחל על השקל האחרון במשכורת, שהוא בדרך כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על העובד. בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי משמשים כאמות מידה לנטל המס.

סינריון פתרונות תוכנה

איוש הוא הצבת עובד למשרה בארגון.

סינריון פתרונות תוכנה
איחור הוא הגעת העובד למקום העבודה מאוחר מהשעה שנקבעה לתחילת עבודתו על פי הסדר שעות עבודה קבועות, או זמן עבודה גמיש.
במקרים כאלה, רשאי המעביד לקזז את האיחור משכרו של העובד. לעיתים, מאפשר המעביד איחור קצר (של כ- 10 דקות) שאינו גורר קיזוז שכר.
במערכת ניהול זמן ונוכחות עובדים, איחור נחשב לאחד מסוגי ההיעדרות בשל השפעתו על זכאות העובד לתשלום שכר.
סינריון פתרונות תוכנה
אינדוקס הוא מנגנון אוטומטי בתוכנה לגיוס עובדים, הסורק קורות חיים של מועמדים, על מנת לזהות מילות מפתח וביטויים שתואמים לדרישות המשרה.
התהליך מתבצע לצורך מיון קורות חיים. המשכו ב- Matching – מנגנון הקובע את מידת ההתאמה של המועמד לדרישה על פי מספר הביטויים המשותפים ומשקלם היחסי.
סינריון פתרונות תוכנה

ראה עובדי מפתח.

סינריון פתרונות תוכנה

אפליקציית שעון נוכחות מאפשרת עדכון מרחוק של שעות נוכחות – תחילת עבודה, סיום עבודה, דיווח משימות שבוצעו, משלוח בקשת היעדרות, צפייה בסידור העבודה ועוד – הכל באמצעות הסמארטפון של העובד.

האפליקציה מיועדת לעובדי שטח ולעובדים בארגונים מבוזרים ללא תשתיות דיווח, אך גם לעובדי משרד.

אפליקציית שעון נוכחות מהווה גם תחליף לשעון נוכחות משרדי וחוסכת את עלות השעון, כמו גם את עלויות ההתקנה והתחזוקה שלו.

עוד על אפליקציית שעון נוכחות

סינריון פתרונות תוכנה

בונוס הוא תשלום כספי או שווה ערך, בלתי-קבוע ושאינו כלול בתנאי העבודה המוסכמים. בונוס מוענק בעקבות הישג מיוחד, כפרס על ההישג, כתמריץ לעתיד, במסגרת תוכנית שיתוף ברווחים וכד', והוא חייב במסים כהכנסת עבודה.

סינריון פתרונות תוכנה
קיימים בשוק אמצעים ביומטריים לזיהוי ודאי של עובדים ומורשי כניסה למקומות עבודה.
אמצעים אלה נועדו הן לצרכי אבטחה והן לצורכי דיווח נוכחות.
מערכות בקרת כניסה עם זיהוי ביומטרי – זיהוי על פי תכונות פיזיות ייחודיות (טביעת אצבע/כף יד/עין) מאפשרות זיהוי ודאי של האדם ומונעות כניסת מי שאינם מורשים.
גם דיווחי נוכחות של עובדי שטח המוסרים דיווחי נוכחות באמצעות מערכת דיווח טלפונית יכולים להתבצע באמצעות זיהוי ביומטרי של קולו של המדווח.
עוד על אמצעי בקרת כניסה – קוראים ביומטריים
עוד על מערכת דיווח נוכחות טלפוני
סינריון פתרונות תוכנה
המונח בקרת כניסה מתייחס למערכות חומרה ותוכנה המנטרות את תנועת הכניסה והיציאה של עובדים ומבקרים בכניסות לאתרי ארגונים, או לאזורים מסוימים בתוך האתר, אליהם רשאים להיכנס רק מורשי הכניסה למתחם.
מערכות אלו משמשות לדיווחי כניסה ויציאת עובדים ומועברים למערכת הנוכחות. כמו כן, משמשות המערכות לצרכי אבטחה ומניעת כניסה של בלתי מורשים לאתרים/אזורים מוגנים.
בין מגוון האמצעים לבקרת כניסה: קודן, קורא קירבה, כרטיסים מגנטיים, אמצעיי זיהוי ביומטריים ועוד.
עוד על אמצעי בקרת כניסה
סינריון פתרונות תוכנה
המונח גיוון תעסוקתי מתייחס לשילוב בארגון של עובדים מאוכלוסיות ותרבויות שונות: לאום, מגדר, מוצא אתני, דת, גיל ועוד.
מטרת הגיוון התעסוקתי היא שיתוף מלא של אוכלוסיות שונות בעשייה ומתן הזדמנות שווה להתקדמות, מתוך כבוד ושמירה על נקודת המבט והקול הייחודי של אוכלוסיות אלה.
עם זאת, כל ההשקעה הארגונית בגיוון לא תישא פרי ללא הכלה (או הכללה) – מושג המתייחס להתנהגות הארגונית שננקטת בעיקר בקרב האוכלוסיות הותיקות בארגון, במטרה להכליל את האוכלוסיות החדשות.
מטרת פעילות זו היא ליצור אוירה של שוויון הזדמנויות, הערכה לשונות בין אנשים, ופתיחות וסובלנות לכל אדם,
על הגיוון שהוא מביא עימו, באופן שיאפשר לו למצות את יכולותיו לטובת הארגון ולהביא לידי ביטוי את תרומתו הייחודית.

מחקרים של השנים האחרונות מצביעים על כך שארגונים שפועלים לגיוון והכלה נתפסים הן ע”י העובדים והן
ע”י הציבור, כארגונים חדשניים יותר, בעלי ביצועים טובים יותר וקצב צמיחה גבוה יותר.

סינריון פתרונות תוכנה
גיוס עובדים הינו תהליך איוש משרה פנויה באמצעות צירוף עובד חדש לארגון.
התהליך הינו חלק ממחזור חיי העובד בארגון והוא כולל:
 • בניית פרופיל מועמד אפשרי – הגדרת תחומי ידע מקצועי נדרש, השכלה, יכולות וכד’
 • הגדרת דרך חיפוש ואיתור מועמדים – איך חושפים את הדרישה: פרסום באתרי דרושים, רשתות חברתיות, חברת השמה, חבר מביא חבר וכו’
 • פרסום וחיפוש – פרסום במקורות הגיוס האפקטיביים
 • מיון מועמדים – סינון ראשוני של מועמדים פוטנציאלים, ראיונות, אבחונים וכד’
 • גיוס וקליטה – משא ומתן עם המועמד המתאים וחתימה על הסכם עבודה. לאחר מכן קליטה – אדמיניסטרציה, חונכות העובד ועוד.
בארגון מתקיים גם תהליך גיוס פנימי, בו מאוישת משרה פנויה באמצעות עובד הארגון, כחלק ממסלול ניוד או קידום עובדים.
סינריון פתרונות תוכנה

המונח גיוס פנימי מתייחס לאיוש משרה פתוחה על יד אחד מעובדי הארגון, כחלק מתהליך ממסלול ניוד או קידום עובדים ובמטרה לשמר את העובד בארגון, בניגוד לגיוס עובד חדש לצורך איוש המשרה.

סינריון פתרונות תוכנה

גיליון שכר, הנקרא גם פנקס שכר, כולל רישומים של המעביד אודות השכר ששילם לעובדיו. סעיף 24 לחוק הגנת השכר מחייב את המעביד לנהל פנקס שכר. פעולה זו מתבצעת על-ידי מרבית המעסיקים באמצעות מערכת ממוחשבת לחישוב שכר.

עוד על מערכת נתוני שכר

סינריון פתרונות תוכנה
איסוף נתונים לגבי זמן העבודה והנוכחות של עובד והעברתם למערכת הנוכחות, לצורך קביעת זכאות העובד לתשלום שכר בהתאם לחוזה ההעסקה שלו, להסכמים קיבוציים ולחוקי עבודה.
קיימים אמצעים מגוונים לאיסוף ודיווח נתוני נוכחות כגון:
 • אפליקציית שעון נוכחות
 • שעון נוכחות
 • בקרת כניסה
 • אמצעי זיהוי ביומטריים
 • דיווח נוכחות אינטרנטי
 • דיווח נוכחות טלפוני.
עוד על בקרת כניסה
סינריון פתרונות תוכנה
דיווח נוכחות אינטרנטי הינו אמצעי המאפשר דיווח שעות עבודה ונוכחות מכל מקום באמצעות מערכת אינטרנטית. מערכות אלו ידועות גם כמערכות שירות עצמי לעובדים ומנהלים
( ESS – Employee Self Service /  MSS – Manager Self Service). הן פועלות על פי מערכת הרשאות ומאפשרת ביצוע פעולות וחושפת מידע באופן ממודר.
מערכות אינטרנטיות לדיווח נוכחות מאפשרות דיווח מרחוק של שעות העבודה, משימות עליהם עבד העובד, הגשת בקשות להיעדרות וקבלת אישור/דחייה מהממונה, קבלת דוחות נוכחות ועוד.
סינריון פתרונות תוכנה
דיווח נוכחות טלפוני מאפשר דיווח שעות עבודה, נוכחות ומשימות, של עובדי שטח ועובדים בארגוני מבוזרים, באמצעות טלפון נייד או נייח (קווי).
אמצעי זה מאפשר זיהוי העובד, כולל אפשרות לזיהוי ביומטרי/קולי, ומיקומו וזאת ללא צורך בתשתיות וחומרה ייעודית לנושא.
סינריון פתרונות תוכנה
דיווח רטרואקטיבי הינו עדכון של נתוני נוכחות / היעדרות של עובד לאחר תשלום שכר, לצורך תיקון החישוב ועדכון יתרות הזכאות להיעדרות.
מצב זה נדרש במקרים כגון היעדרות מהעבודה שמחלקת השכר התייחסה אליה כהיעדרות המחייבת קיזוז שכר, בעוד שבפועל העובד זכאי לתשלום.
מערכות נוכחות המאפשרות עדכוני רטרו מוודאות שקיימת התאמה מלאה בין נתוני הנוכחות וההיעדרות של העובד לבין חישוב התשלומים להם העובד זכאי.
סינריון פתרונות תוכנה

תיאור משרה שהארגון מעוניין לאייש הכולל את כלל הכישורים הנדרשים ממועמד על מנת למלא משרה זו, תנאי העבודה והשכר.

סינריון פתרונות תוכנה
הדרכת עובדים הינה חלק מניהול משאבי אנוש בארגון שנועד להכשיר עובדים ולהקנות להם מיומנויות הנדרשות למילוי תפקידם. הדרכות אלה יכולות להתבצע לפני כניסתם לתפקיד או במהלך מחזור חיי העובד בארגון.
הצורך בהדרכות עולה בעקבות תהליכי הערכת עובדים המזהים צורך בהרחבת ידע ובשיפור כישורים ומיומנות, או כחלק מתהליך פיתוח, ניוד וקידום עובדים המצריך מתן כלים נוספים שיסייעו לעובד במילוי תפקידו החדש.
תוכנית הדרכה שנתית לארגון כוללת הגדרת צרכי ההדרכה עפ”י עיסוקים / מחלקות, מענה באמצעות הדרכות פנים-ארגוניות או חיצוניות, הגדרת משאבי הדרכה: מדריכים, כיתות לימוד, e-learning וכד’.
סינריון פתרונות תוכנה
תורת ההון האנושי הינה תורה כלכלית העוסקת בשוק העבודה.
הנחת היסוד היא שכוח עבודתו של אדם הינו הון שעשוי לשנות את ערכו לאורך הזמן ובאופן שונה מעובד לעובד, בהתאם לשינויים המתרחשים באיכויותיו של העובד.
ההון האנושי הוא פיתוח של הכלכלה הניאו-קלאסית מסוף שנות ה-50 ושנות ה-60 של המאה ה-20 שמשויך למספר כלכלנים בארצות הברית אשר המפורסמים שבהם גארי בקר וג’ שולץ.
הון אנושי מוגדר כסך מיומנויותיו של העובד, בין אם טבעיות (גיל, מין וכו’) ובין אם נרכשות (השכלה, כושר גופני וכו’). על-פי תורה זו, שוק העבודה מורכב ממשרות (ולא משעות עבודה) שערכן נקבע, בין היתר, לפי ההון האנושי של בעל המשרה. בשיטה זו ניתן למדוד בני אדם שונים ולסווגם על-פי מידת התועלת שהם עשויים להביא לארגון מסוים לאורך זמן.
למעשה, בעזרת התייחסות להון אנושי ניתן לבטא באופן פונקציונאלי את התכונות הכלליות של האדם ולהופכו לחלק בלתי נפרד מהגורמים הטכניים (מבנה, טכנולוגיה, מידע, הון וכו’) שברשות הארגון.
זוהי גישה חדשה וכוללנית לנושאים קיימים. בשונה מהגישה המסורתית הפסיכולוגית, מדובר בגישה עסקית לתחום ניהול המשאב האנושי. ניהול ההון האנושי – Human Capital Management) HCM) מתייחס לעובד כאל משאב כמו כל משאב אחר בארגון. ע”מ להפיק ממנו את המרב, הוא מחייב גם (לא רק) גישה עסקית. הנושא נכלל כיום גם בתחום מנהל העסקים ומשלים את הגישה הפסיכולוגית המסורתית לתחום ה-HR.
במקומות שונים בספרות, מתואר ה-HCM כשלב הבא בהתפתחות תחום ה-HR ומוגדר גם כ-HR 2.0. למעשה החידוש הוא בשילוב של שני תחומים שהיו, עד לא מזמן, נפרדים: HR – משאבי אנוש – הצד המטפל בעובד כאדם, ו-WFM המתייחס אל העובד כמשאב של הארגון.
בהתאם לתפיסה זו, השקעת המעסיק בפיתוח עובדיו מגדילה את ערכו של ההון האנושי, כמו גם את ערכו של הארגון כולו. לכן המעסיק מעוניין לבחון השקעה זו במונחי ROI (החזר על השקעה) – מידת ההשקעה בפיתוח כישורי העובד, מול התמורה שהשקעה זו הניבה לארגון.
במקביל ל-HCM נעשה שימוש גם במושג  HAM – Human Assets Management אבל הכוונה זהה ל-HCM שהוא המושג שתפס יותר בשוק.
סינריון פתרונות תוכנה
היעדרות הינה זכות העובד לאי הגעה לעבודה מסיבות המעוגנות בחוק, שבגין רובן הוא זכאי לתשלום מלא או חלקי:
 • חופשה שנתית
 • חג
 • יום בחירה
 • מחלה
 • תאונת עבודה
 • שירות מילואים
 • חופשת לידה
 • חופשה ללא תשלום (חל”ת)
 • שבתון
 • אירוע משפחתי כגון: נישואין, הולדת בן/בת, אבל
 • שביתה/השבתה
בנוסף, יכול המעסיק לאפשר סוגי היעדרות בתשלום או תשלום חלקי כגון: בדיקות רפואיות, השתתפות בקורסים וימי עיון וכד’.
דיווח הסיבה להיעדרות במסגרת דיווחי הנוכחות/היעדרות השוטפים, מבטיח חישוב מדויק של השכר, עדכון מדויק של ניצול ויתרות הזכאות של העובד להיעדרות ומונע את הצורך בדיווחי רטרו.
סינריון פתרונות תוכנה

לשכת המדען הראשי, או בשמה הנוכחי, רשות החדשנות, היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. משימותיה של רשות החדשנות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל, הגדלת הערך הכלכלי למשק הישראלי, תרומה לתוצר וליצוא, יצירת תעסוקה איכותית, ושימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.

הרשות מעניקה מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים לחברות וליזמים, מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות, עוקבת ומנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו”ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות ברחבי העולם.

 

עוד אודות מערכת דיווח שעות למדען הראשי

ראו גם שאלות ותשובות בנושא המדען הראשי

סינריון פתרונות תוכנה
המשכיות ניהולית הינה מדיניות מתוכננת ומתמדת לפיתוח עובדים המאפשרת תכנון עתודה ניהולית מתוך עובדי הארגון, באופן המאפשר היערכות במקרה של צורך במינוי מנהל/איש מפתח/תפקיד ליבה.
עתודה ניהולית זו מבטיחה את יציבות וההמשכיות של עובדים ומנהלים מצטיינים.
סינריון פתרונות תוכנה

הסדר קיבוצי הינו קביעה קיבוצית של תנאי עבודה, שבשונה מהסכם קיבוצי, אינו רשום בהתאם לחוק ההסכמים הקיבוציים.

סינריון פתרונות תוכנה
הסכם עבודה / הסכם העסקה / חוזה עבודה אישי הינו הסכם מחייב להתקשרות בין עובד ומעביד, ליצירת יחסי עובד-מעביד, להגדרת זכויות וחובות העובד במסגרת עבודתו ולהגדרת תנאי העבודה.
במקרים רבים, תנאי העבודה הינם בהתאם להסכמים קיבוציים ו/או להסדרים קיבוציים. במקרים של הסכמי עבודה קיבוציים הסכם / חוזה עבודה אישי נועד להגדיר את שיבוצו של העובד במסגרת זו. במקומות עבודה שאינם כפופים להסכמים/הסדרים קיבוציים, יגדיר החוזה האישי את תנאי העבודה.
הסכמים אישיים יכולים להיחתם לתקופה מוגבלת, או לפרויקט מסוים, או עד לסיום יחסי עובד-מעביד.
סינריון פתרונות תוכנה

הסכם קיבוצי הינו הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים יציג, שהוגש לרישום בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים.

קיימים שני סוגים של הסכמים קיבוציים:

 • הסכם קיבוצי כללי אשר חל על כל המעסיקים בענף מסוים או בענפים אחדים. במקרה זה מיוצגים המעבידים בהסכם כזה על-ידי ארגון מעבידים.
 • הסכם קיבוצי מיוחד שחל רק על מעביד אחד (על כל עובדיו של מעביד זה או על חלק מהם).

הסכם קיבוצי כולל את הנושאים הבאים:

 • קבלת אדם לעבודה או סיום העסקה
 • תנאי העבודה
 • יחסי העבודה
 • זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם.
סינריון פתרונות תוכנה
הערכת עובדים (Performance Appraisal / Performance Management) הינה תהליך שבעבר היה חד- או דו-שנתי, ואילו כיום מתבצע באופן רציף, במטרה למדוד ולהעריך את ביצועי העובדים בארגון.
התהליך נועד לבחינת התאמת העובד למצופה ממנו בהתאם למוגדר בתוכנית היעדים של הארגון ונועדה לזהות צורך בהדרכות, אפשרות קידום וכד’.
לניהול תהליכי הערכת עובדים מספר מטרות:
 • מדידת ביצועי העובד בתקופה החולפת: מדידת עמידה ביעדים – עד כמה ובאיזו רמה השיג העובד את היעדים שנקבעו לו, הערכת תוכניות הדרכה והכשרה שבוצעו עד כה, בסיס לתוכניות תגמול, קידום העובד וכד’
 • פיתוח ושיפור ביצועי הארגון בעתיד: זיהוי הטאלנטים של הארגון, מיפוי הכישורים החסרים לארגון להשגת מטרותיו, תכנון צרכי ההדרכה של הארגון, שיפור יחסי העבודה ועוד.
התהליך מתבצע במרבית המקרים באמצעות ראיון הערכת עובד, בו ממונה מעריך את ביצועי העובדים הכפופים לו. קיימת גם שיטת משוב 360 מעלות להערכת עובדים.
סינריון פתרונות תוכנה

ראה משוב 360 מעלות.

סינריון פתרונות תוכנה

כל עובד זכאי להפסקות קצרות לצורך התרעננות, מנוחה או אכילה. הפסקות אילו נחשבות כשעות עבודה לכל דבר ועניין.

לעובד שמועסק 6 שעות לפחות ביום, אם הוא עובד כפיים, ובכל עבודה אחרת אם הוא עובד 8 שעות לפחות (עפ"י פסיקה), המעסיק צריך לתת הפסקה יומית של 45 דקות לפחות, מתוכן 30 דקות ברציפות. הפסקה זאת לא נחשבת כשעות עבודה לכל דבר ועניין.

סינריון פתרונות תוכנה

ראו המדען הראשי וגם דיווח שעות למדען הראשי

עוד אודות מערכת דיווח שעות למדען הראשי

ראו גם שאלות ותשובות בנושא המדען הראשי

סינריון פתרונות תוכנה
ותק הינו משך הזמן בו עובד מועסק המקום עבודתו הנוכחי.
לוותק יש השפעה על תנאי העבודה של העובד כגון מספר ימי חופשה שנתיים, זכות וגובה פיצויים פיטורין / פרישה ועוד.
סינריון פתרונות תוכנה
זמן עבודה גמיש הוא הסדר עבודה המאפשר לעובד לקבוע את זמן העבודה שלו בכפוף למסגרת כללית הקבועה בהסכם העבודה שלו.
הסדר זה מאפשר גמישות בשעת ההתחלה והסיום של יום העבודה ומתאפשר במקרים בהם העובד יכול לבצע את עבודתו ללא תלות בעמיתים / משאבים / גורמים חוץ ארגוניים (כגון לקוחות) אשר אינם זמינים בשעות עבודתו.
במקרים רבים מוגדר זמן ליבה, לדוגמה 10:00-15:00, במהלכו צריכים כל עובדי הארגון להיות נוכחים. הגמישות חלה לגבי זמן התחלת וסיום העבודה מחוץ למסגרת זו ולעיתים מתאפשרת גם גמישות במקום העבודה, כגון אפשרות לביצוע עבודה מהבית.
סינריון פתרונות תוכנה

ראה הסכם עבודה / הסכם העסקה / חוזה עבודה אישי.

סינריון פתרונות תוכנה

בעת חופשה ללא תשלום ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד, אך העובד אינו עובד בתקופה זו, והמעביד אינו משלם לו שכר. בנוסף, בתקופה זו אין העובד זכאי לזכויות אחרות הנלוות לשכרו כגון הזכות לדמי-מחלה. מכיוון שתקופה זו אינה נכללת בדרך כלל בחישוב הוותק של העובד, גם הזכויות התלויות בוותק, כגון פיצויי פיטורים, תוספת ותק וכו' אינן נצברות. עם תום תקופת החל"ת העובד זכאי לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה.

עפ"י חוק עבודת נשים, עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום בתום חופשת הלידה. משך החופשה מוגבל לעד 12 חודשים, ותלוי בוותק של העובדת.

במקרים אחרים היציאה לחופשה ללא תשלום מצריכה את הסכמת המעביד.

סינריון פתרונות תוכנה

חוק הגנת השכר קובע את דרך תשלום השכר ואת מועד תשלום השכר, ומבטיח פיצוי לעובד במקרה של הלנת שכר.

כמו כן מגביל החוק את יכולתו של המעביד לנכות סכומים משכרו של העובד.

סינריון פתרונות תוכנה
חוקת עבודה נועדה להסדיר יחסי עבודה, תנאי העסקה, שעות עבודה ומנוחה, תנאים נלווים כגון חופשה,מחלה, פיצויי פיטורים וכן נושאים הקשורים לחוק הגנת השכר, כגון מועד תשלום משכורת ושכר מינימום.
חלק מחוקת העבודה עוסק בזכויות וחובות של העובד האינדיבידואלי ונועד להבטיח זכויות ותנאי עבודה מינימאליים. החלק האחר הוא חוקת עבודה קיבוצית המסדיר יחסים בין ארגוני עובדים לבין מעסיק/ארגון מעסיקים.
סינריון פתרונות תוכנה
חישוב שכר הינו חישוב התשלום המגיע לעובד, כמו גם הניכויים וההפרשות.
הנתונים הקובעים את זכאות העובד לקבלת תשלום מועברים אל מערכת השכר ממערכת הנוכחות.
סינריון פתרונות תוכנה
המונח טאלנט (Talent) מתייחס לגורם האנושי האיכותי ביותר של הארגון והתורם ביותר למטרותיו – העובדים המחזיקים בכישורים החשובים ביותר להשגת יעדיו העסקיים הנוכחיים והעתידיים של הארגון.
מקורו של המונח טאלנט הוא בעולם הבידור, משם עבר לתחום ההייטק שהיה החלוץ בנושא Talent Management וכיום הוא מתפתח במגוון מגזרים עסקיים נוספים.
עוד על מערכות Talent Management לניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון
סינריון פתרונות תוכנה

טבלת שכר הינה דירוג תשלומי השכר לעובדים בארגון מסוים, על בסיס תפקיד, דרגה, ותק, הסכמים קיבוציים ועוד.

זוהי טבלה פרוגרסיבית מודרגת המציגה את גובה השכר בכל דרגה ובכל ותק.

בחברות גדולות טבלת השכר נבנית בדרך כלל על בסיס הערכת תפקידים והשוואה בין תפקידים דומים הנעשים בארגון, אולם גם למשא ומתן עם האיגודים המקצועיים של העובדים יש השפעה רבה על טבלת השכר. המונח מכונה גם ‘סולם שכר’.

הממונה על השכר נוהג לפרסם טבלאות שכר בעקבות חתימה על הסכם קיבוצי המשנה טבלאות אלה ובעת מתן תוספת יוקר.

סינריון פתרונות תוכנה

טווח תשלומי השכר בשל סוג עיסוק מסוים שהשכר בו נקבע לפי דירוג-דרגה.

למתח הדרגות, כמו גם לתוספות השונות כגון אחזקת רכב, יש השפעה מכרעת על טווח השכר.

סינריון פתרונות תוכנה

כל עובד נדרש למלא טופס 101 עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ”ג-1993.
הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד.

בהתאם לשינויים שחלו בתקנה 2(ה) תקנות המשכורת (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ”ג- 1993 לתקנות מס הכנסה, החל משנת 2014 ואילך כל עובד במדינת ישראל נדרש למלא טופס 101, מידי שנה ובכל פעם שחלים שינויים בפרטיו האישיים.

בטופס מופיעים פרטיו האישיים של העובד הרלוונטיים לחישוב המס ולרבות: פרטים אישים, פרטי בן הזוג והילדים, פרטים על הכנסה נוספת וכיוצ”ב.

סינריון פתרונות תוכנה

יום חופשה הוא היעדרות העובד מעבודתו בשל חופשה שנתית או חופשה מרוכזת, שבגינה העובד זכאי לתשלום מלא של שכרו ושמירה מלאה על זכויותיו כעובד

סינריון פתרונות תוכנה
יום מחלה הוא היעדרות העובד מעבודתו בשל מחלה ובגינה זכאי העובד לתשלום דמי מחלה על פי המוגדר בחוק, בחוזה העבודה האישי, או הסכם קיבוצי שחל על העובד.
היעדרות זו מגובה באישור רפואי.
סינריון פתרונות תוכנה

יום עבודה מתייחס למספר שעות העבודה ביממה, לעובד שכיר, הנקבע על פי הגדרות חוק העבודה והמנוחה, או הסכמים קיבוציים. זמן העבודה מעבר ליום עבודה, נחשב לשעות נוספות.

סינריון פתרונות תוכנה

ראה עתודה ניהולית.

סינריון פתרונות תוכנה

יחסי עובד-מעביד קובעים את זכויות וחובות, בהתאם לחוזה שנחתם ביניהם או לטיב היחסים שנוצרו ביניהם בפועל. זכויות וחובות העובד מוגדרות בחוק אשר יקבע את אשר יקרה בעת ניתוק הקשר בין הצדדים.

סינריון פתרונות תוכנה
המונח כוח אדם מתייחס לכלל העובדים המועסקים על יד מעביד מסוים. בהקשר זה קיים שימוש במינוחים שונים ביחס למערך העובדים בארגונים שונים: כוח אדם, משאב אנושי, הון אנושי. השימוש במונח זה או אחר מצביע לעיתים על תפישת הארגון את עובדיו ומעיד על התפתחויות שונות שחלו בתחום במהלך השנים.
סינריון פתרונות תוכנה
כוח אדם זמני הוא מונח המתייחס לכלל העובדים הזמניים העומדים לרשותו של מעביד ומועסקים לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל.
סינריון פתרונות תוכנה

כוח עבודה הוא מונח המתייחס לכלל פוטנציאל העובדים (מועסקים או בלתי מועסקים) במגזר מסוים/במדינה.

ראה גם כוח אדם.

סינריון פתרונות תוכנה
כוננות מתייחסת לזמן שמעבר לשעות הנוכחות של העובד, בו אינו צריך להיות נוכח במקום עבודתו, אך עם זאת עליו להיות זמין למעביד במקרים של צורך בהזעקתו למקום העבודה או לצורך התייעצות.
זהו הסדר נפוץ בעיקר בשירותי חירום כגון: שירותים רפואיים, כיבוי אש, משטרה וכד’, על מנת לאפשר היערכות במצבי חירום מבלי שיהיה צורך לחרוג מכמות העובדים הנדרשת במסגרת משמרת רגילה.
נהוג לשלם לעובד תשלום מיוחד, נמוך מתעריף שעת עבודה רגילה, עבור השעות בהן היה בכוננות.
מערכת הנוכחות בהכנת הנתונים לחישוב השכר, לוקחת בחשבון הן את שעות הנוכחות בפועל והן את שעות הכוננות.
סינריון פתרונות תוכנה
המונח כישורים מתייחס לכלל  היכולות, מיומנות, תכונות, ידע וניסיון בלעדיהם לא יוכל הארגון להשיג את יעדיו העסקיים.
סינריון פתרונות תוכנה

ראה טאלנט / Talent.

סינריון פתרונות תוכנה

לוח זמנים גמיש הוא הסדר עבודה על פיו ניתנת לעובד אפשרות לבחור את שעת תחילת יום העבודה. מרגע שהוסכם על שעה זו, היא השעה המחייבת. הסדר זה אמנם גמיש יותר משעות עבודה קבועות, אך גמיש פחות מזמן עבודה גמיש.

סינריון פתרונות תוכנה
מבנה ארגוני מתייחס לכלל היחידות הקיימות בארגון והגדרת הקשרים ההיררכיים והרוחביים ביניהן.
מבנה ארגוני יכול להיות מפורט ולכלול את  תאור התפקידים, המשרות והאיוש שלהן בכל יחידה ארגונית כולל הקשרים ביניהם ובין יחידות ארגוניות אחרות.
למבנה הארגוני יש ביטוי ויזואלי באמצעות תרשים ארגוני.
המבנה הארגוני הוא דינאמי ויכול להשתנות לאורך זמן, אך בכל נקודת זמן יש מבנה ארגוני אחד. עם זאת, יכול ארגון להגדיר מבנים ארגוניים חליפיים שיכנסו לתוקף בתרחישים שונים כגון מצבי חירום.
סינריון פתרונות תוכנה
לאחר אינדוקס קורות חיים, מתבצע בתוכנה לגיוס עובדים תהליך ה – Matching הקובע את מידת ההתאמה של המועמד לדרישה על פי מספר הביטויים המשותפים ומשקלם היחסי.
סינריון פתרונות תוכנה
המונח engagement מתייחס למידת המחוברות של עובד ביחס לעבודתו, ולתחושת השייכות שלו לארגון ולהזדהות עם ערכיו – לכולם השפעה על האופן בו ישרת את מטרות הארגון.
מידת ה- engagement של העובד למקום עבודתו משמשת מדד לקשר הרגשי של העובד לתפקיד שהוא ממלא, למחויבות שלו לקולגות ולארגון כולו, ולנכונות שלו לעשות מעבר להגדרת התפקיד על מנת לתרום להשגת יעדי הארגון.
מידת ה- engagement אינה קשורה בהכרח למידת שביעות הרצון של העובד, למוטיבציה שלו ולתרבות הארגונית, אך יכולה להשפיע עליהן.
סינריון פתרונות תוכנה
מחזור חיי העובד בארגון מחולק לארבעה שלבים עיקריים: תכנון צורך בגיוס עובד, גיוס, שימור וסיום עבודה.
כל אחד משלבים אלה בנוי מתת שלבים:
 • תכנון צורך בגיוס:
  •  הגדרת צורך – זיהוי דרישה שאין לה מענה במסגרת המשאב האנושי הקיים בארגון
  •  ניתוח העסוק – איזה ידע וניסיון צריך על מנת למלא את הדרישה
  •  הגדרת תקן – היכן משובץ התפקיד במבנה הארגוני
  •  עדכון ספר ה”תקן” – הגדרת מסגרת תקציבית לתפקיד.
 • גיוס עובד:
  •  בניית פרופיל מועמד אפשרי – הגדרת תחומי ידע מקצועי נדרש, השכלה, יכולות וכד’
  •  הגדרת דרך חיפוש ואיתור מועמדים – איך חושפים את הדרישה: פרסום באתרי דרושים, רשתות חברתיות, חברת השמה, חבר מביא חבר וכד’
  •  פרסום וחיפוש – פרסום במקורות הגיוס האפקטיביים
  •  מיון מועמדים – סינון ראשוני של מועמדים פוטנציאלים, ראיונות, אבחונים וכד’
  •  גיוס וקליטה – משא ומתן עם המועמד המתאים וחתימה על הסכם עבודה. לאחר מכן קליטה – אדמיניסטרציה, חונכות העובד וכד’.
 • שימור עובדים וניהול הטאלנטים (Talent Management):
  •  כניסה ומעקב קליטה – הדרכת העובד בכניסתו לתפקיד וקביעת מדדים לשלבים שונים של מהלך הקליטה (אחרי חודש, אחרי 3 חודשים וכד’)
  •  הערכת עובדים – תהליך הערכת ביצועי העובד המתקיים אחת לתקופה, על פי שאלון, בעקבותיו נבחנות אפשרויות קידום, תגמול, הדרכות נדרשות וכד’.
  •  הדרכה – בניית תוכנית הדרכה שנתית לארגון: הגדרת צרכי ההדרכה עפ”י עיסוקים / מחלקות, מענה באמצעות הדרכות פנים-ארגוניות או חיצוניות, הגדרת משאבי הדרכה: מדריכים, כיתות לימוד וכד’
  •  ניוד פנימי וקידום – זיהוי העובדים שהארגון מעוניין לשמר ולקדם כמו גם זיהוי הצורך של הארגון בתפקיד אליו המיועד העובד. במקביל לכך, זיהוי מי שיחליף את העובד שיקודם. באופן דומה יש לסמן את העובדים הפחות ראויים לקידום על מנת לבצע תהליך טיוב של העובדים
  •  שימור, תגמול ושכר – בדיקה האם העובד יקבל שיפור בתנאי ההעסקה שלו.
 • סיום עבודה:
  •  סיום יחסי עובד-מעביד בגין פרישה/ התפטרות /פיטורין – ניהול נכון של שלב זה מצמצם משמעותית את מצבי המשבר שעלולים להיווצר: זיהוי אי שביעות רצון של עובדים, היערכות, תקשור סיום העבודה לעובדים אחרים בארגון וכד’
  • בחינה של תקפות הצורך – האם צריך לגייס מחליף, האם אפשר לחלק את אחריות התפקיד בין עובדי הארגון, האם צריך לשנות את הדרישה וכד’.

קיים קשר הדדי בין ובתוך השלבים השונים במחזור חיי העובד בארגון.

סינריון פתרונות תוכנה
בתהליך גיוס עובדים יש שני שלבים שונים של מיון בארגון:
הראשון – מיון ראשוני של קורות החיים שנתקבלו, על מנת לקבוע את מידת ההתאמה בין דרישות המשרה למועמד.
מערכות גיוס עובדים ממוחשבות מאפשרות מיון זה באמצעות מנגנון אינדוקס אוטומטי הסורק קורות חיים של מועמדים, על מנת לזהות מילות מפתח וביטויים שתואמים לדרישות המשרה. המשכו ב- Matching – תהליך הקובע את מידת ההתאמה של המועמד לדרישה על פי מספר הביטויים המשותפים ומשקלם היחסי.
והשני – מיון מועמדים בשלבים שונים של תהליך הגיוס באמצעות ראיונות ומבחנים מקצועיים ואישיותיים עם מגייסים, מנהלי משאבי אנוש ומנהלים מקצועיים.
סינריון פתרונות תוכנה

מיקור חוץ או אאוטסורסינג מתייחס לביצוע של חלק מפעילות של חברה/ארגון על ידי עובדים של ספק חיצוני המנהל את עובדיו.
ההתקשרות בין החברה לספק הינה ארוכת טווח והתשלום מבוצע בדרך כלל עפ”י שעות העבודה של עובדי הספק בשירות החברה.

סינריון פתרונות תוכנה

מנוחה שבועית היא הפסקה בעבודה בת שלושים ושש שעות רצופות שבהן נכלל יום המנוחה השבועית, שנקבע לכל עובד על-פי דתו.

ליהודי היא חייבת לכלול את השבת, ואם נתן המעסיק לעובד מנוחה שבועית ביום אחר, עליו להוסיף לעובד את התוספת המגיעה לעובד על המנוחה השבועית גם על שעות העבודה בשבת.

בני דתות אחרים – ניתן לבחור את יום המנוחה השבועית בין הימים שישי/שבת/ראשון. (אחד מהם).

בעבור עבודה במנוחה השבועית יש לשלם שכר גבוה מהשכר הרגיל ב-50% לפחות, ובנוסף לתת לעובד שעות מנוחה במקום אלה שבהן עבד.

עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה אסור להעביד עובד במנוחה השבועית שלו, אלא אם ניתן לכך היתר של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. קיים איסור מוחלט על העבדת נער במנוחה השבועית.

סינריון פתרונות תוכנה

ראה קידום עובדים.

סינריון פתרונות תוכנה
המונח מסלול קריירה מתייחס למתווה הקידום והאופק המקצועי שמתכנן הארגון עבור הטאלנטים שלו, אותם הוא מעוניין לשמר לאורך זמן. (ראה גם ניהול קריירה).
המונח גם יכול להתייחס גם לתכנון שעורך העובד עצמו ביחס להתפתחותו המקצועית העתידית, כלומר, מהם היעדים האישיים המקצועיים שהעובד מציב לעצמו וכיצד הוא מתכנן להשיג אותם.
פעמים רבות הארגון אינו מודע לתוכנית האישית של העובד, או מודע לה באופן חלקי, מתוך שיחות משוב.
כאשר מדובר בטאלנטים של הארגון, יש חשיבות רבה ליצירת מתאם בין מסלול הקריירה האישי של העובד לבין זה שמציעה החברה.
לדוגמה, עובד מוכשר יכול להיות מועמד מתאים מבחינת כישוריו לתפקיד מנהל מכירות בצפון אמריקה, אולם אם הוא בעל משפחה צעירה ואין לו נכונות לבצע relocation בשלב הנוכחי, לא תוכל להיווצר התאמה בין מסלול הקריירה האישי של העובד למסלול שבו מעוניין הארגון.
סינריון פתרונות תוכנה

מעסיק הוא מי ששוכר עובדים, משלם את שכרם, ומקיים אתם יחסי עובד-מעביד.

בשאלת מיהו מעסיק נקבעו מספר מבחנים מרכזיים על ידי בית המשפט:

 • בין מי למי נוצרו, במפורש או לא, יחסים משפטיים שעניינם מתן עבודה בתמורה
 • כיצד ראו או הגדירו הצדדים את יחסיהם
 • בידי מי הכוח לפטר
 • מי קיבל את העובד לעבודה, משבצו, מעבירו מתפקיד לתפקיד
 • מי קובע מכלול תנאי העסקתו, שכרו
 • מי נושא בחובת תשלום השכר
 • מי נותן/מאשר חופשות לעובד
 • מה דווח לצדדים שלישיים, כגון רשות המסים בישראל והמוסד לביטוח לאומי
 • מי מפקח על העבודה, למי מדווח
 • למי הבעלות על הציוד, חומרים
 • האם זה עיסוקו העיקרי של העובד או פרויקט צדדי
 • רציפות, משך הקשר
 • האם יש לצד ג' עסק משלו שבו משתלב העובד.
סינריון פתרונות תוכנה
מערכת נוכחות, הידועה גם בשם מערכת ניהול זמן ונוכחות עובדים, הינה מערכת תוכנה האוספת את נתוני הנוכחות של כל עובד בארגון, מנתחת ומחשבת את שעות העבודה, היעדרות, שעות נוספות וכד’, עפ”י הסכם העסקה של העובד, הסכמים קיבוציים וחוקת עבודה, ומעבירה את הנתונים לקביעת זכאות העובד לתשלום אלתוכנת שכר לצורך חישוב השכר.
ברוב הארגונים קיימים מספר מודלים של הסכמים, כגון: שעות עבודה קבועות, הסכם גלובלי, זמן עבודה גמיש ועוד, המחייבים מערכת נוכחות המסוגלת לתת מענה לחישוב מדויק של שעות הנוכחות.
החל משנת 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק השכר, חלה על המעסיק חובה לציין את כמות שעות הנוכחות בתלוש השכר של כל עובד.
מעסיק שאינו מציין את שעות העבודה שביצע העובד בתלוש השכר או מציין כמות שעות לא מדויקת, עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות מצד העובד.
סינריון פתרונות תוכנה

המונח מקורות גיוס מתייחס לדרכים לאיתור מועמדים במסגרת תהליך גיוס עובדים כגון: גיוס פנימי מתוך עובדי החברה או ממאגר המועמדים שנצבר במהלך הזמן, פרסום באתרי דרושים, חברות השמה, רשתות חברתיות, “חבר מביא חבר” ועוד.

סינריון פתרונות תוכנה

כלל התגמולים הכספיים (ושווי כסף) הניתנים לעובדי צווארון לבן בעד עבודתם, או הגמול הכספי שמקבל עובד חודשי וקבוע בעבור עבודתו, להבדיל משכר, המשולם לעובד יומי או עובד לפי שעות.

סינריון פתרונות תוכנה
משרה הינה מסגרת בה מוגדרים מהות העבודה – סך הפעולות שעובד מסוים נדרש למלא, תנאיה ושכרה.
משרה היא נגזרת של תפקיד ומותאמת בהקשר ליחידה הארגונית אליה היא משויכת.
לדוגמה: בתפקיד מזכירה יש שתי משרות: מזכירת מנכ”ל ומזכירה של מחלקת שירות לקוחות.
ישנם הבדלים בכישורים הנדרשים. לדוגמה, מזכירת המנכ”ל נדרשת לשלוט באנגלית ברמת שפת אם.
את המשרה ממלא לרוב עובד מסוים, למרות שיתכן מצב בו ממלאים אותה שני עובדים במשרה חלקית שהם שותפים למשרה.
כלל המשרות בארגון יוצרות את התקן.
סינריון פתרונות תוכנה
ההגדרה ה”מסורתית” לנוכחות מתייחסת לזמן בו עובד נמצא במקום עבודתו. ההגדרה הרחבה יותר מתייחסת לזמן שהקדיש העובד לעבודה, בין אם בוצעה פיזית ממקום עבודתו או באתרים אחרים (פגישות מחוץ למשרד, עבודה מהבית בהתאם להסדרי עבודה גמישים וכד’).
קיימים הסדרים שונים לקביעת נוכחות העובד: שעות עבודה קבועות, זמן עבודה גמיש, משמרות, שעות נוספות,שעות כוננות.
כיום יש מגוון אמצעי דיווח נוכחות המאפשרים מדידת זמן נוכחות של העובד, כגון: אפלקציית שעון נוכחות, שעוני נוכחות, בקרת כניסה, קוראים ביומטרים, דיווח נוכחות טלפוני, דיווח אינטרנטי ועוד.
הנתונים נאספים על ידי מערכת נוכחות המנתחת ומחשבת את שעות העבודה, היעדרות, שעות נוספות וכד’, עפ”י הסכם העסקה של העובד, הסכמים קיבוציים וחוקת עבודה, ומעבירה את הנתונים לקביעת זכאות העובד לתשלום אל תוכנת שכר לצורך חישוב השכר.
ברוב הארגונים קיימים מספר מודלים של הסכמים, כגון שעות עבודה קבועות, הסכם גלובלי, זמן עבודה גמיש ועוד, המחייבים מערכת נוכחות המסוגלת לתת מענה לחישוב מדויק של שעות הנוכחות עפ”י כל המודלים.
החל משנת 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק השכר, חלה על המעסיק חובה לציין את כמות שעות הנוכחות בתלוש השכר.
מעסיק שאינו מציין את שעות העבודה שביצע העובד בתלוש השכר או מציין כמות שעות לא מדויקת, עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות מצד העובד.
סינריון פתרונות תוכנה

הנטו לתשלום הוא הסכום שיש לשלם ישירות לעובד, ומחושב על בסיס השכר ברוטו בהפחתת ניכויי החובה וניכויי הרשות. התשלום מבוצע לרוב באמצעות העברה לחשבון הבנק של העובד.

סינריון פתרונות תוכנה
היעדרות מהעבודה הינה זכות בסיסית של העובד המעוגנת בחוקי העבודה וכפופה למכסות ולכללים שבהם. אולם היעדרויות עובדים, אם אינן מנוהלת נכון, עלולות לגרום נזקים תפעוליים וכלכליים לארגון, כמו גם לסיכונים הנובעים מאי עמידה בהוראות החוק.
תכנון וניהול נכון של היעדרויות עובדים מאפשר לממונים וראשי מחלקות לשמור על איזון בין בקשות וזכאות העובדים להיעדרות, לבין הצרכים התפעוליים של הארגון.
ניהול היעדרויות הינו חלק מניהול זמן ונוכחות עובדים. מערכות נוכחות מתקדמות נותנות מענה לניהול כל סוגי ההיעדרויות. מערכות שירות עצמי מאפשרות תקשורת מקוונת בין עובדים לממונים בנושאים הקשורים לבקשות היעדרות מתוכננות ולאישורן/דחייתן ע”י הממונה.
סינריון פתרונות תוכנה
ניהול הלמידה הוא מונח המתייחס לתהליך תכנון ובקרת הדרכת עובדי הארגון, הכולל הגדרת צרכי ההדרכה עפ”י עיסוקים / מחלקות, מענה באמצעות הדרכות פנים-ארגוניות או חיצוניות, הגדרת משאבי הדרכה: מדריכים, כיתות לימוד, e-learning וכד’.
ניהול הלמידה בארגון מורכב אם כן משלושה שלבים עיקריים:
 • זיהוי הפערים בין הכישורים של עובד(י) הארגון, לאלו הנדרשים לצורך מילוי התפקיד הנוכחי ו/או העתידי
 • הגדרת אמצעי ההדרכה הנדרשים על מנת להשלים פערים אלה
 • מדידת השיפור כתוצאה מתוכנית ההדרכות.
סינריון פתרונות תוכנה
ניהול טאלנטים (Talent Management) הוא תהליך מנהיגותי אשר מאפשר לארגון לזהות ולנהל את סך הכישורים והיכולות שיבטיחו את הצלחתו העסקית, ואת העובדים בעלי התרומה המשמעותית ביותר להצלחה.
התחום העוסק בזיהוי הכישורים הנדרשים לארגון על מנת להשיג את יעדיו העסקיים המשתנים לאורך זמן, ובאיתור, שימור וקידום עובדים איכותיים, הטאלנטים (Talents ) של הארגון, במטרה לשפר את הרמה המקצועית של הארגון כולו.
התחום מתייחס גם לעובדי מפתח ולמשרות קריטיות שבלעדיהם תפקוד הארגון עלול להיפגע.
אפשר להצביע על שתי תפיסות מרכזיות שקיימות היום בהתייחס לניהול הטאלנטים.
על פי תפיסה אחת, המוקד הוא בניהול הכישרונות, כלומר: דגש על טיפוח ופיתוח העובדים בעלי פוטנציאל התרומה הגבוהה ביותר לארגון.
על פי תפיסה אחרת, המוקד הוא בניהול הכישורים, כלומר: דגש על יצירת התאמה אופטימאלית בין הכישורים הנדרשים לתפקידים שונים לבין מאגר הכישורים שיש לעובדים.
המטרות המרכזיות של התהליך הן:
 • יצירת התאמה מיטבית בין הכישורים הנדרשים לארגון לבין מאגר הכישורים של העובדים,
 • זיהוי הפערים בין השניים,
 • השלמתם באמצעות תהליכי הכשרה ופיתוח עובדים ומנהלים, כמו גם גיוס עובדים חדשים.
במקור, תולדת התחום הוא מגישת שימור “לקוחות איכותיים” שהוא פעילות מרכזית בכל ארגון מסחרי.
המצב הרצוי הינו שימור העובדים הטובים בארגון באמצעים מגוונים מאחר שאיבוד ידע ועלויות גיוס (איתור, גיוס, קליטה, הכשרה וכו’) יקרים לאין שיעור ממחיר שימור עובדים טובים.
Talent Management היא למעשה תוכנית פעולה ארגונית (תהליך מובנה) שמטרתה לשפר את תפקוד הארגון ואת יכולתו להשיג את יעדיו העסקיים ע”י טיפוח הגורם האנושי האיכותי ביותר. התכנית מקנה לעובדי הארגון כלים, מיומנויות ויעדים נדרשים לביצוע המשימות, הבנה והטמעה של יעדי הארגון והזדהות איתו במהלך התפקוד היומיומי.
פעילות זו משתרעת על פני מספר תחומים במחזור חיי העובד בארגון: הערכת עובדים לצורך איתור עובדים עם פוטנציאל גבוה, השקעה בשיפור יכולות (בעיקר ע”י הדרכה מקצועית וניהולית) ושימור העובדים ע”י קידום ותגמול לצורך שמירה על המשכיות ניהולית ובניית העתודה הניהולית של הארגון.
עוד על מערכות Talent Management לניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון
סינריון פתרונות תוכנה
ניהול מערך העובדים – (WFM – Workforce Management) מייצג את הגישה העסקית בהסתכלות על כוח העבודה בארגון אל מול הגישה החברתית פסיכולוגית בניהול המשאב האנושי. פתרונות WFM ממוקדים ביישום ובניהול האופטימאלי של כוח העבודה כך שתרומתו לארגון תהיה הטובה ביותר.
 התחום כולל התייחסות להשמת עובד- משימה, תכנון נכון של עומס העבודה וניתוח התוצאות ע”מ להפיק את המרב מהמשאב האנושי.
תחום ניהול מערך העובדים מקיף נושאים כגון:
 • ניהול זמן ונוכחות – Time and Attendance
 • ניהול היעדרויות – Absence Management
 • ניהול משמרות – Scheduling
 • תמחיר משימות – Labor Costing ועוד
סינריון פתרונות תוכנה
ניהול משאבי אנוש הוא הזרוע המבצעת את מדיניות הנהלת הארגון בתחום הארגוני החברתי, בתיאום עם שאר המחלקות על מנת להשיג את היעדים העסקיים של הארגון בצורה המיטבית, תוך שמירה על ערכי יסוד, חוקת עבודה ותרבות ארגונית.
תחום ניהול משאבי אנוש אמון בין השאר על גיוס עובדים, קליטה, פיתוח משאבי אנוש, תמריצים ותגמול, רווחה ותרבות ארגונית.
סינריון פתרונות תוכנה
המונח ניהול קריירה מתייחס בדרך כלל לתכנון אסטרטגי של העתיד התעסוקתי של עובד – מסלול הקריירה שעורך העובד עצמו ביחס להתפתחותו המקצועית העתידית: היעדים האישיים המקצועיים שהעובד מציב לעצמו וכיצד הוא מתכנן להשיג אותם.
תכנון זה נדרש על מנת להתוות מסלול התפתחות אישי ולהתמודד עם חוסר יציבות תעסוקתית.
ניהול קריירה מחייב תהליך תמידי של לימוד הכולל הרחבת הידע המקצועי והתאמתו לשינויים על ציר הזמן, כמו גם רכישת כישורים חדשים.
בנוסף מחייב התהליך פיתוח ושימור קשרים אישיים ומקצועיים ואפילו תהליכי מיתוג אישי.
יש המתייחסים למונח ניהול קריירה גם מהפן של הארגון: תפיסה המשלבת בין פיתוח משאבי האנוש עפ”י צרכי הארגון לבין מסלול הקריירה של העובד, יוצרת מצב של win-win המעצים את הקשר ההדדי בין העובד לארגון ומאפשרת שימור עובדים.
סינריון פתרונות תוכנה
ניוד עובדים מתייחס למעבר עובדים ממשרה למשרה, בין אם זהו מעבר ממקום עבודה אחד לשני או ממשרה אחת לאחרת בתוך הארגון בו הם עובדים.
קיימים שלושה סוגים של ניידות:
 • ניידות עובדים אנכית – מעבר / העברה ממשרה אחת לאחרת שבאמצעות רכישת מיומנויות וניסיון באופן שיש בו קידום (היררכי ו/או כלכלי) או לחילופין ירידה בשל אי יכולת למצוא עבודה ברמת המיומנות והניסיון הנוכחית
 • ניידות עובדים אופקית – מעבר / העברה לתפקיד אחר באותה רמה. בדרך כלל יש במעבר זה הטבות שוליות בתנאי העבודה
 • ניידות מקצועית – שינוי לסוג תעסוקה חדש לחלוטין (הסבה מקצועית) מרצון או מהכרח.
ניידות עובדים בתוך ארגון היא בדרך כלל אנכית (כלפי מעלה) או אופקית ובעיקר על מנת למלא מקום של עובד שקודם או סיים עבודתו.
סינריון פתרונות תוכנה

סכום שמופחת מהשכר ברוטו של העובד, ומועבר לפי החוק או לפי הסכם מראש בין העובד למעביד, לאדם או לגורם אחר.

סינריון פתרונות תוכנה

לעניין מס, סכום שאותו ניתן לנכות בשל היות הנישום תושב, נשוי, הורה לילדים שטרם הגיעו לפרקם וכיו"ב.

סינריון פתרונות תוכנה

חובה החלה על משלם, לניכוי של מס הכנסה מהתשלום שהוא משלם. במסגרת זו נכללת חובת הניכוי במקור ממשכורת. ניכוי במקור הוא שלב ראשון בתהליך גביית המס, שבהמשכו הגשת דוח שנתי לפקיד השומה וביצוע חישוב מס על ההכנסה השנתית הכוללת.

סינריון פתרונות תוכנה

ניכויים שחובה על המעביד להורידם מהשכר או מהמשכורת, בהתאם להוראת החוק, כגון מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים, או בהתאם להסכם קיבוצי, כגון: דמי חבר בוועד עובדים, דמי חבר בארגון עובדים, מס ארגון וכד'

סינריון פתרונות תוכנה

ניכוי שהמעביד מורידם מהשכר או המשכורת, על-פי בקשתו של העובד, כגון: ביטוחי רשות, החזר הלוואה ועוד.

סינריון פתרונות תוכנה

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה על ההכנסה החייבת, הניתנת על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס. על פי החוק במדינת ישראל, נקודת זיכוי היא סכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה".

משמעותה של הזכאות: מתוך מס ההכנסה שעל העובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.

בשנת 2018 ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,592 ש"ח. עובד הזכאי ל-3 נקודות יקבל בשנה זו, אם יעבוד כל השנה, זיכוי בסך 7,776 ש"ח.

מספר נקודות הזיכוי שעובד זכאי להן נקבע על פי קריטריונים שונים. והיה ועמד ביותר מקריטריון אחד, הוא זכאי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי לפי כל אחד מהקריטריונים שבהם הוא עומד.

סינריון פתרונות תוכנה
סידור עבודה / סידור משמרות הוא תכנון שיבוץ עובדים למשמרת באופן המבטיח כיסוי מתאים להיקפי העבודה הנדרשים, על פי תפקידים, למניעת מצבי איוש יתר או חסר. שיבוץ העובדים צריך להיעשות תוך התאמה לחוקי עבודה, הסכמי העסקה ואילוצים והעדפות העובד.
התהליך צריך להיות מבוקר, על מנת לתת מענה להתרחשויות בלתי מתוכננות כגון היעדרות עובד ששובץ למשמרת בשל מחלה וכד’.
סידור העבודה הוא תהליך המנוהל יומיומית במגזרים עסקיים כגון ענף המלונאות, רשתות שיווק, מפעלי ייצור ועוד. הוא נבנה בדרך כלל על ידי סדרני עבודה, מנהלי מחלקות או מנהלים מקצועיים.
ארגונים בינוניים וגדולים בעיקר, עושים שימוש במערכות ממוחשבות על מנת לנהל באופן אופטימאלי את סידור העבודה, באופן המאזן נכון בין צרכי הארגון לאלו של העובדים ובכפוף לחוקים והסכמים.
סינריון פתרונות תוכנה

סיום עבודה מתייחס לסיום יחסי עובד-מעביד בנסיבות שונות: התפטרות, פיטורין, פרישה לפנסיה, פקיעת תוקף של חוזה עבודה מוגבל בזמן, פשיטת רגל של המעסיק / פירוק תאגיד או נסיבות של כוח עליון.

סינריון פתרונות תוכנה
עובד הינו שכיר שבינו לבן מעסיקו קיימים יחסי עובד-מעביד.
בשל ריבוי מודלים נוספים של העסקה, לעיתים קיימת הרחבה של הגדרת עובד-מעביד מעבר למקובל.
בין המודלים הנוספים הנפוצים:
 • עובד זמני – עובד המועסק לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל. מודל העבודה שלו יכול להיות כשכיר עם הסכם לטווח קצר או במודל אחר שאינו יוצר יחסי עובד-מעביד.
 • עובדי קבלן – עובד המועסק באמצעות חברת כוח אדם, אך עבודתו בפועל מתבצעת אצל מעסיק אחר והוא שמנהל את העובד.
 • עצמאי – עובד המתפרנס מבלי שיהיה מועסק ע”י מעביד. עבודתו מתבצעת כנגד חשבונית.
 • מיקור חוץ – ביצוע של חלק מפעילות של חברה/ארגון על ידי עובדים של ספק חיצוני המנהל את עובדיו כאשר הקשר בין החברה לספק הינו ארוך טווח והתשלום הוא בדרך כלל עפ”י שעות העבודה של עובדי הספק בשירות החברה.
 • קבלן משנה – ביצוע של חלק מפעילות של חברה/ארגון על ידי עובדים של ספק חיצוני המנהל את עובדיו כאשר ההתקשרות בין החברה לספק הינה לפרויקט מוגדר, תחום בזמן ובמחיר.
סינריון פתרונות תוכנה

עובד זמני הינו עובד המועסק לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל. מודל העבודה שלו יכול להיות כשכיר עם הסכם לטווח קצר או במודל אחר שאינו יוצר יחסי עובד-מעביד.

סינריון פתרונות תוכנה

עובד קבלן הינו עובד המועסק באמצעות חברת כוח אדם, אך עבודתו בפועל מתבצעת אצל מעסיק אחר.

סינריון פתרונות תוכנה
המונח עובדי מפתח מתייחס לעובדים בעלי ידע וניסיון קריטיים לפעילותו הנוכחית של הארגון, בשל היותם היחידים בארגון עם ידע ספציפי או ניסיון הכרחי בעת הנוכחית.
עובדי מפתח אינם בהכרח טאלנטים, שכן יתכן שאין להם כישורים ייחודיים או פוטנציאל לתרומה עתידית לארגון, אך הם חלק מתוכנית ניהול הטאלנטים (Talent Management) של הארגון, בעיקר בשל החשיבות בשמירה על המשכיות בתפקיד זה.
סינריון פתרונות תוכנה

עלות שכר היא ההוצאה הכוללת של המעביד לתשלום השכר, וכוללת הן תשלומים לעובדים והן תשלומים לגורמים אחרים בשל השכר המשולם לעובדים.

בעלות השכר נכללים: תשלומי שכר/משכורת, הטבות בשווה כסף, מס מעסיקים, חלק המעביד בביטוח לאומי, תשלומים לקופת גמל, קופות פיצויים וכיו"ב. מסך זה יש להפחית החזרים שניתנים למעביד, כגון תגמולי מילואים.

סינריון פתרונות תוכנה
המונח עתודה / יורשים (Successors) לעובדים שיכולים להוות מחליפים פוטנציאליים לתפקידים בכירים בארגון.
איתור ופיתוח של עובדים אלה נעשה לצורך בניית השדרה הניהולית. תהליך זה מוכר גם כתכנון המשכיות ניהולית.ארגון צריך שתהייה לו אופציה לבחירה. לכן חשוב שיהיו מספר מועמדים פוטנציאלים לכל תפקיד, מבין עובדי הארגון ואפילו מחוץ לו, בדרגות מוכנות שונות, כך שבכל נקודת זמן יימצא יורש פוטנציאלי לכל תפקיד.
ליורש המסומן אין בהכרח את כל הכישורים הנדרשים למילוי התפקיד ולכן הוא צריך להשתלב בתוכניות פיתוח המנהלים על מנת להשלים פערים ולהביא אותו לדרגת המוכנות שתאפשר לו למלא את התפקיד בעת הצורך.
סינריון פתרונות תוכנה

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו, לפדות את ימי החופשה שלא ניצל (ושהיה רשאי לצבור) במהלך השנה הקלנדרית שבה סיים לעבוד ובמהלך 3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.

יחד עם זאת, כשתלושי השכר משקפים נכונה את ניצול ימי החופשה ויתרת ימי החופשה, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם אם ימי החופשה שנצברו הם מעבר לתקופת ההתיישנות.

סינריון פתרונות תוכנה
פיתוח מנהלים מתייחס לתוכנית פעולה ושיטת הדרכה לשיפור הביצועים של מנהלי הארגון ומתן הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות לשם יצירת המשכיות ניהולית שנועדה להבטיח קיומם של מנהלים יעילים הדרושים לארגון כדי לבצע את משימותיו השוטפות והעתידיות.
סינריון פתרונות תוכנה
תוכנית פעולה לפיתוח הפוטנציאל התעסוקתי והיכולות האישיות של עובדי הארגון על מנת להתאים בין הצרכים המשתנים של הארגון והשאיפות האישיות של העובדים לצמיחה אישית ולהתפתחות מקצועית.
זהו חלק בתהליך ניהול הטאלנטים ( Management Talent) בו הארגון מבצע תהליכי הערכת עובדים על מנת לאתר את אנשי המקצוע והמנהלים שהוא מעוניין לשמר ולקדם כמו גם לפתח את היכולות והביצועים של הדרג הניהולי הקיים.
תוכנית הפעולה לפיתוח עובדים ומנהלים אלה כוללת הדרכות פורמאליות (קורסים, לימודים אקדמיים וכד’) ופורמאליות פחות (אימון אישי, חניכה ועוד) על מנת ליצור המשכיות ניהולית וחזק את שדרה ניהולית שלו.
סינריון פתרונות תוכנה
פריון עבודה הינו מדד המצביע על שיפור והתייעלות הארגון.
מדד זה מבטא את היחס בין ערך הייצור (סך מכפלת התפוקות במחיר המכירה) לעלויות השכר של העובדים.
עלויות השכר כוללות את העלות של סך התשלומים השונים של הארגון לעובדים (שכר העובדים, התנאים הסוציאליים).
ערך הייצור מחושב באופן זהה לזה המחושב במדד פריון הייצור, והתשומות הן עלויות השכר של העובדים בלבד.
פריון העבודה – מבטא את הערך הכספי המתקבל במונחי תפוקות עבור כל 1 ₪ המשולם על ידי הארגון כשכר. לדוגמה פריון עבודה -1.5 משמעותו שהערך של התפוקה שהניבו העובדים גבוהה ב-50% מעלות שכרם.
סינריון פתרונות תוכנה

סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 קובע כי: “אין החופשה ניתנת לצבירה; ואולם רשאי העובד, בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות”.
הנאמר לעיל מתייחס לחופשה הקבועה בחוק. צבירת החופשה מעבר למכסה המוגדרת בחוק, כפופה להגדרות ולסייגים העולים מחוזה העבודה.

סינריון פתרונות תוכנה
לפי החוק, עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, לכל היותר, זאת בהנחה שלא צבר ימי מחלה בלתי מנוצלים בשנים קודמות. צבירת ימי מחלה מתאפשרת עד למכסה של 90 יום.
עקרונית, מעסיק אינו חייב בתשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו, אלא אם הוגדר אחרת בהסכם העבודה בינו לבין העובד, בהסכם קיבוצי, או בכפוף לנוהג החל בארגון.
סינריון פתרונות תוכנה
קידום עובדים הינו
 • התפתחות בקריירה בהתאם לניסיון ולרכישת ידע וכלים מקצועיים. קידום מלווה בדרך כלל בהרחבת אחריות ומשימות בהיקף גדול יותר, כמו גם בשיפור בשכר ובתנאי ההעסקה.
 • העלאה בדרגה במסגרת התפקיד הנוכחי של העובד בהתאם לרמה בה הוא ממלא את תפקידו, להכשרתו ולוותק שלו בדרגה הנוכחית.
קידום עובדים הוא חלק בתהליך ניהול הטאלנטים (Talent Management) שמטרתו לשמר עובדים איכותיים, לבנות עתודה ניהולית ולשפר את הרמה המקצועית של הארגון כולו.
סינריון פתרונות תוכנה
קליטת עובד הינה שילוב עובד חדש בארגון באמצעות הדרכת העובד בכניסתו לתפקיד, חניכה ומעקב אחר השתלבותו על פי מדדים לשלבים שונים של מהלך הקליטה (אחרי חודש, אחרי 3 חודשים וכד’).
לתהליך יש פן אדמיניסטרטיבי קצר: החל מהקצאת מקום ישיבה, דרך טלפון סלולרי, רכב ואף פתיחת הרשאות למערכות מחשוב של הארגון.
המשך התהליך קשור לשילוב העובד בארגון הן בפן המקצועי והן ליצירת הזדהות עם ערכי הארגון.
סינריון פתרונות תוכנה
המונח ראיון הערכת עובד מתייחס לראיון המשוב בין העובד לממונה עליו, במסגרת תהליך הערכת עובדים.
הראיון מבוסס על חמישה אלמנטים מרכזיים:
 1. קביעת מדדים להערכת העובד: עמידה ביעדים, מדידת תפוקות, התנהגויות וכד’
 2. משוב
 3. חיזוקים חיוביים
 4. החלפת דעות ותאום ציפיות
 5. הסכמות לגבי יעדים ומטרות לעתיד ויצירת מחויבות הדדית: כיצד יפעל העובד להשגת מטרות אלה ובאיזה אופן יסייע המעביד.
סינריון פתרונות תוכנה

רווחה הינה חלק מניהול המשאב האנושי בארגון, העוסק בהטבות שנועדו לשיפור איכות החיים של הפרט העובד בארגון.
לדוגמה: תכנון חופשות, ניצול פנאי, ביטוחים רפואיים, שירותי יעוץ ועוד.

סינריון פתרונות תוכנה
שביעות הרצון של עובדים מעבודתם היא גורם חשוב בעולם העבודה וארגונים משקיעים משאבים ומאמצים על מנת לשפר אותה. זאת מכיוון ששביעות רצון זו מגבירה אפקטיביות, תפוקות, הזדהות עם מקום העבודה, איכות העבודה ועוד.
על אף הקשר והחפיפה בין המודלים המסבירים אותם, שביעות רצון היא מונח שונה ממוטיבציה. מידת שביעות הרצון קשורה גם למצבו הרגשי של העובד (מחקר על תחום הרגשות מספק קשרים בין רגשות לשביעות רצון).
עקב החשיבות של רמת שביעות הרצון ארגונים מעוניינים למדוד אותה בטכניקות שונות כגון סקרי שביעות רצון תקופתיים ועוד.
שביעות רצון בעבודה היא אינדיקציה חשובה לגבי הרגשתו של העובד כלפי תפקידו והיא מצביעה על מספר התנהגותיות ומגמות בעלות חשיבות לחיוב ולשלילה: תרומה של העובד מעבר לנדרש, היעדרויות, עזיבה ועוד.
סינריון פתרונות תוכנה

שימור עובדים הוא תהליך בניהול משאבי אנוש שמטרתו להדק את הקשר והמחויבות  בין העובד לארגון.
אלו פעולות שנועדו למנוע עזיבה של עובדים, והוא מתמקד בשני סוגי עובדים: אלה שעזיבתם עלולה לגרום נזק לארגון בטווח הקצר ולעומתם עובדים מוכשרים (talents), בעלי פוטנציאל תרומה גבוה, אותם הארגון מעוניין לשמר לטווח הארוך, להתוות להם מסלולי קידום ולבנות מהם את העתודה הניהולית.

סינריון פתרונות תוכנה
שכר הוא המונח לתשלום הניתן לעובד יומי / על פי שעות / “צווארון כחול” בתמורה לעבודה שביצע. זאת לעומת המונח משכורת, המקובל לגבי עובדים חודשיים או עובדי “צווארון לבן”.
שכר מורכב משכר ישיר – תשלום המוענק לעובד עבור עבודה בפועל, כמו גם משכר עקיף הכולל תנאים סוציאליים, הטבות נלוות ועוד.
סינריון פתרונות תוכנה

שכר אחרון הוא השכר המשולם לעובד במועד סיום עבודתו.

הוא מהווה בסיס לתשלום פיצויי פיטורין, ותקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים וכו’) קובעות כיצד יחושב.
כללית, קביעת השכר האחרון לצורך חישוב פצויי פיטורים היא עפ”י שכר העבודה שניתן בפועל לעובד.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר ברוטו הוא סך כל התשלומים ששולמו לעובד בתקופה מסוימת (בדרך כלל חודש) לפני שנוכו ממנו תשלומי חובה כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, ותשלומי רשות כגון: קרן פנסיה וקרן השתלמות.

השכר ברוטו המשמש בדרך כלל בהסכם בין עובד ומעביד או בהסכמי עבודה.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר התחלתי הוא השכר הנקבע לעובד בהסכם עבודה עם כניסתו לתפקיד / ארגון.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר חציוני הוא השכר שמחצית מהעובדים משתכרים פחות ממנו, ומחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנו.

בדרך כלל, השכר החציוני נמוך מהשכר הממוצע, משום שבעלי השכר הגבוה כמעט ואינם משפיעים על השכר החציוני, אך השפעתם על השכר הממוצע ניכרת.
זאת משום שבמצב המקובל, מעטים העובדים בעלי השכר הגבוה במיוחד, ומרבית העובדים מתרכזים ברמות השכר הנמוכות.

סינריון פתרונות תוכנה

הזמן והשכר יכולים להיות מחושבים על בסיס יומי, שבועי, חודשי וכד’.
שכר יומי הינו שיטת תשלום שכר לפי זמן העבודה שהשקיע העובד.
במקרה זה השכר משולם בסיום יום העבודה, לפי מספר מוסכם של שעות, ואם העובד עבד מעבר לשעות אלו, הוא מקבל שכר מוגדל הכולל תשלום עבור השעות הנוספות.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר יסוד הוא רכיב השכר הבסיסי במשכורתו של כל עובד, שאינו כולל תוספות מיוחדות, שעות נוספות, בונוסים, פרמיות וכד’.
זהו השכר בסכום נקוב למשרה מלאה, שנקבע ישירות מול העובד בחוזה עבודה אישי, או בהתאם להגדרת תעריפי השכר לדרגות הנהוגות, בהתאם להסכמים קיבוציים.

מכיוון שתשלומים רבים נגזרים משכר היסוד הרי שלגובהו יש השפעה מכרעת על גובה השכר הכולל.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר ישיר הוא השכר המשולם לעובד בגין עבודה בפועל, בשונה משכר עקיף הניתן בצורה של הפרשה על-שם העובד, כגון הפרשה לקרן פנסיה, או בצורת זכות למימוש עתידי כגון הזכות לחופשה.

סינריון פתרונות תוכנה

השכר הכולל מכיל תמורה בשל עבודה בשעות נוספות, ביום המנוחה השבועי וכד’.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר המבוסס על אורך תקופת שירות בארגון או על תקני ביצוע (דרישות עבודה המצופות מעובד בעיסוק מסוים).

סינריון פתרונות תוכנה

בהסכם שכר שבו חלק משמעותי מהשכר תלוי בתפוקתו של העובד, לדוגמה הסכמי שכר עידוד, השכר המובטח הוא חלק תשלום מוסכם מראש כשכר, ללא תלות בתפוקה.

המשמעות של שכר המובטח היא קריטית במיוחד במקרים בהם התפוקה אינה תלויה רק בפריון של העובד, אלא גם במאפיינים שאינם בשליטתו הבלעדית, כגון המצב המשק או בתפוקות קבוצתיות.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר מולן כולל את רכיבי השכר שלא שולמו במועד תשלום שנקבע בחוק הגנת השכר. רכיבי שכר מסוימים כגון: החזר הוצאות או פדיון חופשה, אינם מוגנים ע"י חוק הגנת השכר.
מעסיק עלול לשאת בתשלום פיצוי בגין הלנת שכר.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר מינימום הוא גבול תחתון הנקבע לשכר חודשי/יומי/שעתי, כלומר סכום שלכל עובד ישולם שכר שלא יפחת ממנו. לקביעת שכר המינימום משמשות דרכים אחדות: חוק, תקנה מנהלית או הסכם קיבוצי. כללי שכר מינימום נפוצים במדינות רבות. מטרת שכר המינימום היא להגן על העובד מפני כוחם החזק יותר של מעסיקים במערכת יחסי העבודה. שכר המינימום בישראל הוא, החל מדצמבר 2017, 5,300 ש"ח לחודש.

שכר המינימום צפוי לעלות באפריל 2022 ל-5,400, באפריל 2023 ל-5,500 שקל, באפריל 2024  ל-5,700 שקל, והפעימה האחרונה תהיה באפריל 2025 ל-6,000 שקל.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר ממוצע במשק הוא נתון סטטיסטי בדבר השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר.
הוא מחושב ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי רמות השכר ומספר המועסקים, ומצביע על מגמות בהתפתחותו של השכר.

שכר ממוצע משמש לבדיקת השוויון או אי השוויון במשק, וכן לקביעת הבסיס לשכר מינימום, לקביעת שכרם של הבכירים בשירות המדינה (שרים, מנכ”לים וכו’), לתקרות לתשלום דמי ביטוח לאומי וכדומה.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר מקסימום או תקרת שכר, הם הגבלה על גובה השכר המרבי שניתן לשלם במדינה מסוימת או בענף כלכלי מסוים. תקרת שכר נקבעת בחוק או בהסכם.

כמו שכר המינימום כך גם שכר המקסימום, הם שיטות לוויסות פיזור ההון בחברה.

בשנת 2010 עלתה הצעה לחוקק בישראל חוק "שכר מקסימום" על ידי ח"כ שלי יחימוביץ' וח"כ חיים כץ, שעיקרה היה לקבוע כי הפער המרבי בין מקבל השכר הגבוה ביותר למקבל השכר הנמוך ביותר בחברה ציבורית יהיה עד פי חמישים. ההצעה נגנזה.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר נטו הוא השכר שנותר לאחר שנוכו ממנו כל תשלומי החובה כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי. בשונה מסכום הנטו לתשלום, שהוא השכר נטו בהפחתת ניכויי הרשות, השכר נטו מייצג טוב יותר את משכורתו של העובד, משום שניכויי הרשות הם למעשה הוצאה של העובד, הנעשית לפי בחירתו.

סינריון פתרונות תוכנה

שכר עידוד היא שיטה יוצרת קשר בין השכר לתפוקה, באמצעות התניית חלק מהשכר בתפוקתו של העובד. זהו תשלום הניתן לעובד מעבר לשכר, תמורת תפוקה מעל למכסה שנקבעה לעבודתו. שיטה זו נועדה לעודד את העובד להגדלת הפריון בפרק זמן נתון.
שיטות שכר עידוד הן אישיות, כלומר תלויות בתפוקתו האישית של העובד, קבוצתיות, או כוללניות.

סינריון פתרונות תוכנה

השכר הקובע הוא הבסיס לחישוב הפנסיה בבוא העת, שממנו שולמו גם דמי הגמולים לקרן הפנסיה.

סינריון פתרונות תוכנה
המונח שעות העבודה מתייחס לשעות בהן מבצע העובד את עבודתו. ישנן מסגרות קבועות המגדירות את מסגרת שעות העבודה המחייבת את העובד ושעבורן ישלם המעסיק:
 • שעות עבודה קבועות – מסגרת קבועה המגדירה את שעת תחילת וסיום העבודה.
 • זמן עבודה גמיש המאפשר לעובד לקבוע את זמן העבודה שלו בכפוף למסגרת כללית הקבועה בהסכם העבודה שלו.
 • משמרות – שעות ההתחלה וסיום של כל משמרת קבועות בהסכם עבודה, אך השיבוץ למשמרת משתנה ונקבע בסידור עבודה, על פי צרכים תפעוליים.
 • שעות נוספות – שעות העבודה החורגות ממסגרת יום/שבוע עבודה רגיל.
 • שעות כוננות – הזמן מעבר לשעות הנוכחות של העובד, בו אינו צריך להיות נוכח במקום עבודתו, אך עם זאת עליו להיות זמין למעביד במקרים צורך בהזעקתו למקום העבודה או לצורך התייעצות.
סינריון פתרונות תוכנה
שעות עבודה קבועות הן מסגרת קבועה המגדירה את שעות הנוכחות של עובד במקום עבודתו ואינה מאפשרת גמישות.
הגעת העובד לאחר השעה המוגדרת כתחילת יום העבודה נחשבת לאיחור ויכולה להיות מקוזזת משכרו.
יציאה מוקדמת משעת סיום יום העבודה, תקוזז אף היא משכר העובד, כמו גם יציאה במהלך יום העבודה.
במקרה של הגעה מוקדמת ליום העבודה, בדרך כלל לא תזכה את העובד בתוספת שכר.
סינריון פתרונות תוכנה
תגמול הוא תמורה כספית או אחרת, הניתנת לעובד עבור עבודה או שירות שנתן.
תמורה זו יכולה להינתן כשכר, עמלות, מענקים, אפשרויות לפיתוח עצמי, קידום ועוד.
סינריון פתרונות תוכנה
תוכנת גיוס עובדים הינה מערכת ממוחשבת המאפשרת ניהול של תהליך גיוס עובדים לארגון.
תחילת התהליך היא בניהול דרישות, קליטת קו”ח של מועמדים, יצירת מאגר מועמדים, והצלבת נתוני המועמדים מול דרישות התפקיד לצורך מיון וסינון המועמדים המתאימים ביותר לדרישות הארגון.
המשכו במעקב ותיעוד אוטומטי של שלבי תהליך הגיוס: זימון לראיונות, סיכומי ראיונות מקצועיים, תוצאות אבחונים וכד’.
מערכות מתקדמות בתחום מאפשרות העברת הנתונים שנצברו אודות מועמד לתיק העובד שלו, עם קליטתו לארגון.
סינריון פתרונות תוכנה
תוכנת נוכחות הינה מערכת ממוחשבת המנתחת ומחשבת את שעות הנוכחות, היעדרות, שעות נוספות וכד’, עפ”י הסכם העסקה של העובד, הסכמים קיבוציים וחוקת עבודה, ומעבירה את הנתונים לקביעת זכאות העובד לתשלום אל תוכנת שכר לצורך חישוב השכר.
ברוב הארגונים קיימים מספר מודלים של הסכמים כגון שעות עבודה קבועות, הסכם גלובלי, זמן עבודה גמיש ועוד, המחייבים מערכת נוכחות המסוגלת לתת מענה לחישוב מדויק של שעות הנוכחות.
החל משנת 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק השכר, חלה על המעסיק חובה לציין את כמות שעות הנוכחות בתלוש השכר.
מעסיק שאינו מציין את שעות העבודה שביצע העובד בתלוש השכר או מציין כמות שעות לא מדויקת, עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות מצד העובד.
סינריון פתרונות תוכנה

מערכת השכר מקבלת ממערכת הנוכחות את הנתונים הקובעים את זכאות העובד לקבלת תשלום ומחשבת את התשלום המגיע לעובד, הניכויים וההפרשות.

עוד על מערכת שכר

סינריון פתרונות תוכנה
תיק המכיל את כל המידע אודות העובד שנצבר על יד המעסיק.
המידע יכול לכלול החל ממסמכים ונתונים משלב גיוס העובד, כגון, קורות חיים, סיכומי ראיונות, אבחונים וכד’, דרך הסכם העסקה, ועד לנתונים הנאספים במהלך שנות העבודה בארגון, כגון הערכת עובדים, הדרכות, ניוד,קידום ועוד.
תיק העובד הוא קניינו של המעסיק.
במגזר הציבורי, זכותו של העובד לדרוש לקבל מסמכים מסוימים מתוך התיק שלו, בהתאם להוראות התקשי”ר, אך במגזר הפרטי המעסיק אינו מחויב לאפשר לעובד גישה ישירה למידע, או למסמכים בתיק האישי שלו.
סינריון פתרונות תוכנה

דוח המצורף למשכורתו של עובד ובו פירוט מרכיבי השכר והתוספות, כמו גם ניכויי השכר שבוצעו בשל חודש העבודה האחרון. החל ב-1 בפברואר 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, המעסיקים מחויבים לתת תלוש משכורת לעובד, המפרט את כל הרכיבים שחובה לכלול בתלוש.

עוד על מערכת נתוני שכר

סינריון פתרונות תוכנה
תמריץ הינו אחד מרכיבי התגמול, באמצעות תשלום או הטבה שוות ערך, המותנה בביצועי העובד ו/או קבוצת עובדים, וקשור להישגים, לתפוקות ולתוצרי עבודה.
תוכנית תמריצים מתאפיינת בהסכם מוגדר מראש בין המעסיק לעובד או לקבוצת עובדים, הקובע מה מודדים, כיצד מתבצעת המדידה ומהו התגמול.
תוכנית זו הינה בעלת מאפיינים מוטיבציוניים המבקשת להשפיע על התנהגות העובד, כגון: הקפדה על נוכחות סדירה, כמו גם על הישגיו כגון: שיתוף ברווחים באמצעות בונוסים ואופציות.
סינריון פתרונות תוכנה

תרשים ארגוני הינו ביטוי ויזואלי של המבנה הארגוני המציג את היחידות הארגוניות השונות, ההיררכיה והקשרים ביניהן.

רגע לפני שאתם הולכים

הכירו את Synerion 100

חבילה משולבת לחשבות שכר ופתרונות ניהול משאבי אנוש ונוכחות, לחברות עד 100 עובדים